Investment.jpg

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

به منـظور تسهـیل و تسریع در انجـام وظایف قـانونی سـازمان سرمایه گذاری در زمینه هـای تشویق و حمایت از سـرمایه گذاری خارجی در کشور "مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجـی" در محل سـازمان (طبقه دوم) تشکـیل و نمایندگـان دستگـاه های ذیربـط در آن مستقـرگـردیدند. ایـن مرکـز کانـون کـلیه مراجعـات متقاضـیان سرمـایه گـذاری خـارجی به سازمان های ذیربط می باشد.

سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه" مرکز خدمات سرمایه گذاری خـارجی" و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به "اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی" آشنا میشوند.

 این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز مـی باشد مضافـا" سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها ومساعدت های مرکـز خدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـرسازمـان ها و وزارتخـانه های مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.

 سازماندهی امور و گردش کار در" مرکز خدمات" به گونه ای اسـت که سرمـایه گذاران خارجی به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمـات رسانی در مرکزتنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمـایه گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران محترم همواره و در طـول هیـات سرمایه گذاری خود مـی توانند به" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی"   مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .

عـلاوه بر این، این مرکز آمادگـی دارد تـا فـرم تکـمیل شـده در خـواسـت سـرمـایه گـذاری خارجی (Application Form)  و سایر مدارک تهیه شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه گـذاری مورد بررسی قرار داده و رفع نقص نماید.

متقاضیان محترم با ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهادی که بتواند در جهت افزایشی بهره وری و خـدمات رسانی به سرمایه گذاران خارجی مؤثر باشد ما را در جهت رسیدن به اهداف واقعی یاری دهید

 

آدرس" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی"

 تهران،میدان امام خمینی،روبروی دادگستری،جنب بانک ملی ایران شعبه ارک،سازمان سرمایه گذاری، طبقه اول 

 

تلفن :   33967766

فاکس: 33967774

fisc@oietai.ir

 

منبع: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

درباره ما

گروه توسعه صنعتي آريتس در سال 1388 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره سرمايه­‌گذاري راه اندازي گرديد و طي ساليان اخير و به تناسب خواسته مشتريان فعاليت‌هايي را در راستاي تحقق خواسته‌ها و ارتقاء عملکرد خود به انجام رسانيده است. 

© 2015 گروه توسعه صنعتی آریتس. تمامی حقوق محفوظ است.

منوی اصلی