سیاست های حمایتی دولت

قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت نام "ترویج سرمایه گذاری خارجی و قانون حفاظت" (FIPPA) توسط مجلس در سال 1381 تصویب شد. برخی از پیشرفتهای معرفی شده توسط FIPPA برای قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران را می تواند بصورت زیر برشمرد:
1.       زمینه های گسترده تر برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی از جمله در زیرساختهای اصلی
2.       تعریف گسترده تر با توجه به سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری ها از FDI تا روش های مختلف تامین مالی پروژه از جمله: مشارکت مدنی، ترتیبات خرید -برگشت، تجارت متقابل و طرح های مختلف BOT را پوشش می دهد.
3.       روند تصویب و صدور مجوز سرمایه گذاری مسیر برنامه ساده و سریع
4.       ایجاد یک فروشگاه توقف به نام "مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی" در سازمان برای سرمایه گذاری برای حمایت متمرکز و موثر برای انجام سرمایه گذاری های خارجی در ایران
5.       انعطاف پذیری بیشتر و شیوه های نظارتی تسهیل شده برای دسترسی سرمایه گذاران خارجی به ارز خارجی برای هدف انتقال سرمایه
 
کتاب FIPPA را می توانید در اینجا دانلود کنید.

درباره ما

گروه توسعه صنعتي آريتس در سال 1388 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره سرمايه­‌گذاري راه اندازي گرديد و طي ساليان اخير و به تناسب خواسته مشتريان فعاليت‌هايي را در راستاي تحقق خواسته‌ها و ارتقاء عملکرد خود به انجام رسانيده است. 

© 2015 گروه توسعه صنعتی آریتس. تمامی حقوق محفوظ است.

منوی اصلی