شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

معرفی مرکز سرمایه گذاری

در دور جدید خصوصی سازی و در راستای اجرای قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور فراهم کردن بستر و آماده سازی فضای سرمایه گذاری و تقویت فرآیند آن در صنعت پتروشیمی و همچنین با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته در اهداف جذب سرمایه های بخش خصوصی/ تعاونی، و منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز1404 صنعت پتروشیمی از طریق حضور فعال بخش غیردولتی در پتروشیمی، مرکز سرمایه گذاری (IC) برای جذب سرمایه گذار داخلی و در جهت تحقق اهداف زیر تشکیل گردیده است.

 

 

اهداف مرکز سرمایه گذاری (IC)

1. اصلی ترین هدف، کوتاه ترین مسیر با کمترین زمان جذب در پاسخگوئی به سرمایه گذاران با ویژگی و رویکرد One Window

2. روان سازی جذب سرمایه های داخلی و ایجاد و معرفی فرصت های رقابتی سرمایه گذاری در این صنعت و جذب طرح و پیشنهادهای متقاضی سرمایه گذاری3. 

3. کسب سهم بیشتر جذب سرمایه گذار داخلی در صنعت پتروشیمی و صنایع جنبی

4. کمک به بهبود شاخص های اقتصاد ملی (سهم پتروشیمی در GDP، صادرات غیرنفتی، صادرات کالاهای صنعتی و افزایش متغیر سرمایه گذاری به عنوان پیشران توسعه)

5. پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی در صنعت پتروشیمی و کمک به برقراری ارتباط با تجارت بین‏المللی و تحرک بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد منطقه ای با انتقال فن آوری، و افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور با توسعه سرمایه گذاری

6. حفظ و گسترش نام تجاری (Brand) شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)

7. کمک در ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق زنجیره ارزش و گسترش حلقه های تکمیلی تولید تا مصرف کننده نهائی.

 

 

ویژگی های مرکز سرمایه گذاری (IC)

1. ویژگی اصلی مرکز یکپارچگی و انسجام کلیه فرآیند جلب و جذب سرمایه گذار و انجام کلیه فعالیتهای این فرآیند، تا اجرائي شدن سرمايه گذاري بصورتOne Window با رویکردی حاکمیتی توسعه ائی است.

2. اقدامات لازم جهت کمک به تأمین زیرساختهای اولیه از قبیل راه های دسترسی، انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز و ... با هماهنگی ارگان ها، سازمان ها و سایر ادارات ذیربط

3. هماهنگی و تسهیل در اعلام قیمت رقابتی، شفاف و دراز مدت خوراک جهت سرمايه گذار پتروشيمي از اصلی ترین متغیرهای مستقل فرآیند سرمایه گذاری غیر دولتی در رقابت با رقباي منطقه اي و مشوق های لازم به سرمايه گذاران، با هماهنگی وزارت نفت.

4. کمک و تسهیل رفع موانع زير ساخت هاي لازم سرمایه گذاری در مناطق ويژه.

5. سازمان اجرائی و ساختار چابک از مسئولین مربوطه در تمامی مدیریت ها، بخش ها و امور ذیربط در سطحی با اختیارات کامل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

 

منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

 


 

مشوق های سرمایه گذاری 

 


معرفی فرصت های سرمایه گذاری

1. طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی

2. فرصتهای جدید سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی


فرآیند واگذاری طرح های صنعت پتروشیمی


 معیارهای ارزیابی مالی و فنی

 

 

 

درباره ما

گروه توسعه صنعتي آريتس در سال 1388 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره سرمايه­‌گذاري راه اندازي گرديد و طي ساليان اخير و به تناسب خواسته مشتريان فعاليت‌هايي را در راستاي تحقق خواسته‌ها و ارتقاء عملکرد خود به انجام رسانيده است. 

© 2015 گروه توسعه صنعتی آریتس. تمامی حقوق محفوظ است.

منوی اصلی