نرم‌افزارهای تخصصی

ردیفنام نرم افزارزمینه کاربردتوضیحات
1 COMFAR III امکان سنجی  
2 Primavera نظارت  
3 Arena امکان سنجی  
4 MSProject نظارت  
5 Expert Choice امکان سنجی  
6 Primavera Enterprise نظارت  
7 Primavera Expedition نظارت  
8 WinQSB امکان سنجی  
9 Layout Design Software امکان سنجی  
10 SPSS امکان سنجی  
11 Business Plan Pro امکان سنجی  
12 Decision Making Software امکان سنجی  
13 Inventory Control Software امکان سنجی  
14 OR Software امکان سنجی  
15 Plant Layout Software امکان سنجی  
16 System Analysis Software امکان سنجی  

درباره ما

گروه توسعه صنعتي آريتس در سال 1388 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره سرمايه­‌گذاري راه اندازي گرديد و طي ساليان اخير و به تناسب خواسته مشتريان فعاليت‌هايي را در راستاي تحقق خواسته‌ها و ارتقاء عملکرد خود به انجام رسانيده است. 

© 2015 گروه توسعه صنعتی آریتس. تمامی حقوق محفوظ است.

منوی اصلی